الماس سایت


*احداث ساختمان مرکز اسناد انقلاب اسلامی سمنان

کلنگ ساختمان مرکز اسناد انقلاب اسـلامی‌ اسـتان‌ سـمنان‌ طی مراسمی با حضور حجت الاسلام سید حمید روحانی مسؤول مرکز اسناد انقلاب اسلامی کـشور‌ و جمعی از مسؤولان استان سمنان به زمین زده شد.

در این مراسم حجت‌ الاسلام روحانی مـسؤولان مرکز‌ اسناد‌ انقلاب اسـلامی کـشور طی سخنانی با برشمردن اهمیت جمع‌آوری اسناد و تبیین تاریخ انقلاب اسلامی به شگردهای استکبار جهانی و در رأس آنها امریکا برای وارونه جلوه دادن تاریخ انقلاب اسلامی اشاره نمود‌ و گفت:مؤسسات و افرادی که در داخل سـعی در برعکس جلوه دادن تارخ انقلاب این مردم را دارند به تعبیر حضرت امام(ره)سر در آخور غرب و شرق دارند و ما بایست با‌ جمع‌آوری‌ و تدوین اسناد معتبر تاریخ انقلاب با این حرکات مذبوحانه مبارزه کـنیم.

در ادامـهء این مراسم پس از سخنان حجت الاسلام اکرمی نمایندهء مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی در زمینهء‌ اهمیت‌ جمع‌آوری اسناد انقلاب سخن گفت.

به گزارش رسیده ساختمان مرکز اسناد انقلاب اسلامی استان سمنان در زمـینی بـه مساحت 750 متر مربع با 1310 متر مربع زیربنا در چهار‌ طبقه‌ با هزینه‌ای بالغ بر 210 میلیون ریال احداث خواهد شد که اعتبار مزبور از محل اعتبارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی کشور تـأمین خـواهد شد.

*بودجه ویژه دولت برای انتشار‌ فرهنگ‌ کتاب‌خوانی‌

دکتر حسن حبیبی معاون اول‌ رئیس‌ جمهور‌ روز 22 اردیبهشت از غرفه‌های داخلی و خارجی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دیدار کرد.

وی در گفتگویی کیفیت برگزاری نمایشگاه امـسال‌ را‌ نـسبت‌ بـه سالهای قبل قابل توجه تـوصیف کـرد و گـفت‌:حدود‌ 6 سال قبل که تشکی لنمایشگاههای کتاب در کمیسیون فرهنگی مطرح شد ما هرگز فکر نمی‌کردیم که روزی چنین حرکتی‌ با‌ استقبال‌ چـشمگیر عـلاقه‌مندان روبـرو شود.

وی در ادامه افزود:ایجاد نمایشگاه‌ فرصتی است بـرای عـلاقه‌مندان روبرو شود.

وی در ادامه افزود:ایجاد نمایشگاه فرصتی است برای علاقه‌مندان تا بتوانند‌ اطلاعات‌ خود‌ را در مورد انتشارات داخل و خارج از کـشور تـکمیل نـمایند.

وی‌ در‌ ارتباط با قیمت کتب موجود در نمایشگاه گفت:به‌طورکلی مـا تا به حال سعی داشته‌ایم تا‌ کتب‌ مورد‌ نیاز دانشجویان و اقشار فرهنگی جامعه را به قیمت مناسب در اختیار ایـن‌ گـروهها‌ قـرار‌ دهیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه افزود:من فکر می‌کنم دولت تا دو‌ سـال‌ آیـنده‌ باید برای انتشار فرهنگ کتاب‌خوانی بودجه‌ای را به این مقوله اختصاص دهد تا بتوانیم‌ تعدیل‌ اقتصادی را بـر زمـینهء فـرهنگی اعمال کنیم.

وی در پایان در خصوص بودجه‌ مطبوعات‌ گفت‌:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودجه‌ای را بـرای کـمک بـه مطبوعات اختصاص داده است که‌ این‌ بودجه به تناسب نوع و کیفیت بین مطبوعات توزیع خـواهد شـد.

*افـتتاح کتابخانهء عمومی‌ باقر‌ العلوم‌ تویسرکان

در خجسته سالروز ولادت هشتمین اختر تابناک آسمان امات و ولایت،امـام رضـا(ع)و به مناسبت‌ بزرگداشت‌ سالگرد شهادت استاد مطهری و هفته معلم،کتابخانهء عمومی باقر العـلوم تـویسرکان بـا‌ حضور‌ امام‌ جمعهء محترم و فرماندار شهرستان تویسرکان و مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هـمدان وعـده‌ای از مقامات‌ استان‌ و تویسرکان‌ و اعضای انجمن کتابخانه‌های عمومی و عده‌ای از مردم فرهنگدوست تویسرکان با تـلاوت آیـاتی‌ از‌ کـلام ا...مجید و گزارش رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آن شهرستان و سخنان مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی‌ استان‌ هـمدان افـتتاح گردید.

لازم به ذکر است که ساختمان این کتابخانه از‌ درآمد‌ و دو در هزار شهرداری تـویسرکان بـا زیـربنای‌ 275‌ متر‌ مربع و با هزینه‌ای معادل 000,000,35‌ ریال‌ در بهترین نقطهء تویسرکان ساخته شده و تجهیزات آن اعم از کتاب،مـیز و صـندلی‌ و قـفسه‌ و...از سوی ادارهء کل فرهنگ‌ و ارشاد‌ اسلامی استان‌ همدان‌ و دبیرخانهء‌ هیأت امنای کـتابخانه‌های عـمومی کشور تأمین‌ گردیده‌ است.

پس از افتتاح کتابخانه کلیه مدعوین به چاپخانه امیر اعظم عزیمت‌ و این‌ چاپخانه را نـیز افـتتاح کردند.در‌ ادامه،برنامه شب شعر‌ و موسیقی‌ توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد‌ اسلامی‌ تـویسرکان در سـالن شهرداری آن شهرستان اجرا گردید که مورد اسـتقبال مـردم و مـسؤولان‌ قرار‌ گرفت.

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار 1372 - شماره 8 (صفحه 131)
*پنجمین بی‌ینال هنری هاوانا‌ در‌ پایـتخت‌ کـوبا برگزار می‌شود‌

روابط‌ عمومی مرکز هنرهای تجسمی‌ اعلام‌ کرد،پنجمین بی‌ینال هنری هـاوانا در اردیـبهشت‌ماه سال جاری(1372)در محل موزه مـلی‌ هـنرهای‌ زیبای هـاوانا بـرگزار مـی‌شود.

هدف از‌ برگزاری‌ این نمایشگاه‌ پیگیری‌ و تـوجه‌ بـه مسائل اجتماعی کشورهای‌ جهان سوم با تأکید بر هنر کشورهای آمریکای لاتـین، کـارائیب،آفریقا،آسیا و کشورهای خاورمیانه اعلام‌ شـده‌ است.

براین‌اساس آثار 150 هـنرمند بـا‌ موضوع‌ «هنر‌ جهان‌ سوم‌»در ایـن نـمایشگاه‌ شرکت‌ داده خواهد شد.

*میزگرد کتاب و کتابخوانی

در 13 اردیبهشت 1372-پنجمین روز از نمایشگاه بین المللی‌ کتاب‌-مـیزگردی‌ در سـاعت 11 صبح در سالن کنفرانس‌ نمایشگاه‌ بـرگزار‌ گـردید‌.در‌ ایـن‌ میزگرد که جـمعی از کـتابدارن،دانشجویان و علاقه‌مندان به کـتاب و کـتابخوانی حضور داشتند،آقایان دکتر عباس حرّی،دکتر اژه‌ای،و انصاری لاری مشترکا به بحث در زمینهء کـتاب و مـطالعه‌ پرداختند و به پرسشهای حاضران پاسخ گـفتند.ضـمن طرح مـباحث مـختلف در ایـن زمینه،به موانع و تـنگناهای موجود در امر استفاده از کتاب و ایجاد شرایط مطلوب مطالعه و توجه به کتابخانه‌های عمومی‌ به‌ عنوان جـایگاه‌های بـا اهمیّت در ایجاد عادت مطالعه اشاره گـردید. آنـچه در پرسـشها یـا اشـارات کتابداران کتابخانه‌های عـمومی حـاضر در جلسه کم و بیش مشترک می‌نمود گلایه از مدیران و تصمیم‌گیران‌ ناظر‌ بر کار کتابداران بود.آنان انتظار داشـتند کـه دسـت کم-اگر جامعه به کتابداران اعتنای لازم را نـدارد-مـدیرانی کـه کـتابداران تـحت پوشـش‌ آنان‌ به فعّالیّت اشتغال دارند زحمات‌ ایشان‌ را پاس بدارند.این کتابداران با لحنی دردآلود اشاره می‌کردند که:

من از بیگانگان هرگز ننالم‌ که با من هرچه کرد آن آشنا کرد‌
*انـتشار‌ اولین نشریهء ایرانی به‌ خط‌ کریل

جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش روابط دیرینه فرهنگی،دوستی و تاریخی خود با جمهوریهای مسلمان آسیای میانه و قفقاز دست به انتشار یک نشریه ادبی و فـرهنگی بـا الفبای کریل زد‌.

بخش‌ آذری رادیو باکو در برنامهء خبری خود ضمن اعلام این مطلب افزود:مجوز انتشار اولین نشریهء ایرانی با الفبای کریل از سوی وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی به بزرگترین و مـعتبرترین مـؤسسه‌ مطبوعاتی‌ این کشور‌ «کیهان»اعطاء شده است؛که شماره‌های یک و دو نوروزی آن به ضمیمهء مجلهء «کپنگ»انتشار یافت و در‌ سطح وسیعی در جمهوریهای آسیای میانه و قـفقاز تـوزیع شد.این منبع‌ خبری‌ افـزود‌:ایـن مجله«یول»نام دارد و در 68 صفحه منتشر می‌شود و در شماره‌های نخست آن مطالبی در مورد ‌‌ادبیات‌،طنز،شعر و مسائل اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و مذهبی جمهوری‌های مسلمان آسیای میانه وقفقاز بـه‌ چـاپ‌ رسیده‌ است.

چندین هـزار جـلد از شماره‌های نخست آن در نمایشگاه دائمی کتاب«الهدی»در باکو‌ مرکز جمهوری آذربایجان به فروش رفت و شهروندان آذری از انتشار اولین مجلهء ایرانی‌ با الفبای کریل استقبال‌ چشمگیری‌ کردند.

(به تصویر صفحه مراجعه شود)

*کـتاب سـال جمهوری اسلامی ایران دههء فجر سال 1372

یازدهمین دورهء انتخاب و معرفی بهترین کتب سال به منظور ارزیابی فرهنگ مکتوب جامعهء اسلامی و نیز شناسایی‌،تقدیر و حمایت از اندیشمندان و اهل قلم متعهد از سوی وزارت فـرهنگ و ارشـاد اسلامی ضـمن مراسم شکوهمند دههء فجر 1372 برگزار خواهد شد.لازم به توضیح است که در این دوره کلیهء‌ کتابهایی‌ که در سال 1371 بـرای اولین بار طبع و نشر شده‌اند مورد بررسی قرار می‌گیرند

بدینوسیله از کـلیهء مـؤلفان،مـترجمان، مصححان و ناشران محترم درخواست می‌شود که حد اکثر تا تاریخ دوم‌ مرداد‌ 1372 دو نسخه از هر خود را به نـشانی ‌ ‌مـیدان بهارستان، خیابان کمال الملک،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،اداره کل مرکز و روابط فرهنگی ارسال دارنـد.

*اولیـن سـمینار ملی «فرهنگ‌ و توسعه‌»در مردادماه در تهران برگزار می‌شود

اولین سمینار ملی«فرهنگ و توسعه»از سوی وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی و با همکاری دانش‌پژوهان،محققان و اندیشمندان

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار 1372 - شماره 8 (صفحه 132)

در مردادماه سال جاری برگزار خواهد شد‌.

دکـتر‌ حسن‌ سبحانی معاونت مـعاونت پژوهـشی وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد‌ اسلامی روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: هدف از برگزاری این سمینار بررسی جایگاه عوامل فرهنگی‌ در‌ توسعهء‌ اقتصادی است.

وی افزود:فرهنگ به عنوان یک‌ دستاورد‌ زنـدگی اجتماعی بشر اثر تعیین‌کننده‌ای بر زندگی،رفتار و فعالیت‌های اقتصادی انسان‌ها دارد و بدین لحاظ می‌توان گفت جریان توسعهء اقتصادی‌ جوامع‌ بشری‌ تحت تأثیر عوامل فرهنگی شکل می‌گیرد.

دکتر سبحانی گفت:مسائل‌ فرهنگی جـامعه بـاید با دقت و ظرافت خاصی مورد بررسی قرار گیرد تا به آنچه جامعه نیاز دارد دست‌ یافت‌.

وی‌ تدوین برنامه دوم توسعه اقتصادی و شرایط فرهنگی جامعه را از جمله‌ عواملی‌ خواند که ایجاب می‌کند مـطالعه‌ای جـدی در باب شناخت جنبه‌های مختلف مسأله توسعه اقتصادی صورت گیرد‌.

وی‌ گفت‌:باید فرهنگ ملی و اسلامی خود را متناسب با شرایط ذهنی مردم و جامعه‌ تبیین‌ کنیم‌ و اگر این‌چنین شود جامعه در مـقابل تـهاجم فرهنگی مصون خواهد شد.

دکتر سبحانی فرهنگ‌ ملی‌ و اسلامی‌ را نفی‌کننده تکنولوژی غرب ندانست و گفت:اگر ما این فرهنگ را کم رنگ نشان‌ دهیم‌ یورش فرهنگ غرب پررنگتر خواهد شد.

مـعاونت پژوهـشی وزارت فـرهنگ و ارشاد اسلامی افزود‌:تاکنون‌ بـیش‌ از 30 مـقاله بـه دبیرخانهء سمینار رسیده است و 15 خردادماه نیز آخرین فرصت جهت‌ ارسال‌ مقاله می‌باشد.

*بنیانگذار علم آمار ایران درگذشت

استاد محقق علم آمـار و بـنیانگذار روشـ‌ نمونه‌گیری‌ آماری‌ در ایران در سن 78 سالگی بر اثر سـکته مـغزی در تهران درگذشت.

مرحوم دکتر‌ عباسقلی‌ خواجه نوری در سال 1294 در تهران متولد شد و در سال 1316‌ عنوان‌ مهندسی‌ خود را از دانشکده کشاورزی دریافت داشـت.وی پس از تـصدی مـشاغل مختلف در وزارت‌ کشاورزی‌ و تدریس‌ در دانشگاه‌های کشور در سال 1332 از دانشگاه کارولینای شـمالی آمریکا در‌ رشتهء‌ آمار تجربی درجهء فوق لیسانس و در سال 1335 از دانشکدهء علوم دانشگاه پاریس درجهء دکترای آمار‌ اخذ‌ کرد.

دکـتر خـواجه نـوری سپس در مشاغل تحقیقی و آموزشی و مشاوره در امور‌ اجرائی‌ وزارتخانه‌های مختلف به فـعالیت پرداخـت و در سال‌ 1345‌ مؤسسهء‌ آموزش عالی آمار را تأسیس کرد که‌ بعد‌ به دانشکده‌ای مستقل تبدیل شد.

مرحوم دکـتر عـباسقلی خـواجه نوری روش نمونه‌گیری مبتنی‌ بر‌ نظریهء احتمال و استنباط آماری را‌ در‌ ایران‌پایه‌ریزی کرد‌ که‌ امـروزه‌ ثـمره ایـن تلاش را در صدها‌ طرح‌ در زمینه‌های مختلف مشاهده می‌کنیم.

روش‌های مقدماتی آمار با همکاری چند تـن‌ از‌ آمـارشناسان،احـتمال مقدماتی،روش تحقیق،آمار‌ ریاضی،آمار ریاضی چند‌ متغیر‌، آمار پیشرفته و بیومتری و منطق ریاضی‌ از‌ جـمله تـألیفات مرحوم خواجه نوری است که علاوه بر آن آثار تحقیقی بسیاری‌ نیز‌ ارائه داشته اسـت.

پیـکر پاکـ‌ این‌ استاد‌ و محقق خستگی‌ناپذیر که‌ به‌ حق سهمی بزرگ در‌ اعتلا‌ و گسترش علوم و پیشرفت‌های اجـتماعی و اقـتصادی کشور داشته است صبح روز اول اردیبهشت از مقابل‌ بیمارستان‌ پارس واقع در بلوار کشاورز تشییع‌ شد‌.

*بـازدید از‌ کـتابخانه‌ عـمومی‌ بندر ریگ

در اردیبهشت‌ 1372 کتابخانه عمومی بندر ریگ و ساختمان در دست احداث این واحد فرهنگی مورد بـازدید جـناب‌ آقای‌ محمد ابراهیم انصاری لاری دبیر کل‌ هیأت‌ امنای‌ کتابخانه‌های‌ عمومی‌ کشور و تـنی چـند‌ از‌ مـسؤولان واحدهای هیأت امنا و همچنین مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، مدیر امور اجتماعی اسـتانداری‌ اسـتان‌ بـوشهر‌،و مسؤولین محلی قرار گرفت.در این بازدید‌ جناب‌ آقای‌ انصاری‌ لاری‌ با‌ اشـاره بـه اهمیت کتاب و کتابخوانی و لزوم گسترش کتابخانه‌های عمومی و همچنین تشویق و ترغیب جوانان به مطالعه و ایجاد شرایط و امکانات مـناسب جـهت افراد علاقه‌مند در این مناطق محروم سخنانی‌ بیان کردند.

ایشان افزودند که در نـظر داریـم کتابخانهء فعلی بندر ریگ را که درحال‌حاضر در حـسینیه‌ای بـا قـدمت طولانی و بنایی عظیم و واقع شده است بـا هـمهء امکانات در همین‌ حسینیه‌ حفظ کنیم و انشاء ا...پس از اتمام ساختمان جدید کتابخانهء عمومی بندر ریـگ کـلیهء لوازم و وسائل مورد نیاز از سوی هـیأت امـنای کتابخانه‌های عـمومی کـشور تـأمین خواهد شد.

*برپایی نمایشگاه‌ از‌ آثار شـهید مـطهری از سوی کتابخانه عمومی بندر ریگ

در روز یکشنبه 12 اردیبهشت 72 مجلس بزرگداشت و همچنین نمایشگاهی از عـکس و پوسـتر کتاب‌ از‌ آثار شهید مرتضی مطهری از‌ سـوی‌ کتابخانه عمومی بندر ریـگ در حـسینیه شهید مطهری بندر ریگ بـرگزار گـردید.

مسؤولان و کارکنان ادراات و نهادهای انقلابی و همچنین اقشار مختلف این شهر در این‌ مجلس‌ حضور یـافتند و از نـمایشگاهی‌ که‌ به همین مناسبت بـر پا شـده بـود دیدن کردند.

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار 1372 - شماره 8 (صفحه 133)

(بـه تـصویر صفحه مراجعه شود)

جـشنواره بـین المللی عکس،کارکاتور و طرحهای گرافیکی

به مناسبت برگزاری المپیاد فرهنگی، ورزشی دانشجویان سراسر کـشور‌،اولیـن‌ جشنواره بین المللی عکس،کاریکاتور و طـرحهای گـرافیکی از تاریخ 1/5/72 لغـایت 30/5/72 در تـهران بـرگزار می‌گردد.

اهداف

1-پیوند تـصویر و ورزش‌2-استفاده از توانایی‌ها بالقوه هنر در گسترش ورزش 3- جلب‌ توجه‌ مسؤولین به‌ توانایی و کاربردهای هنر در ورزش 4-کشف اسـتعدادها و تـشویق هنرمندان خلاقه و جوان.

بخشهای جشنواره:

1-بـخش مـسابقه

2-بـخش جـنبی‌

3-بـخش ویژه

1-بخش مـسابقه:ایـن بخش از جشنواره به آثار عکاسان‌ و طراحان‌ حرفه‌ای‌ در زمینه‌های امور سیاسی،اجتماعی،جنگ فقر و غنا، مسائل جـوانان و فـرهنگ و عـلوم می‌پردازد.

2-بخش جنبی:

الف)تاریخ ‌‌عکاسی‌ ورزشی در ایـران

ب)نـمایش فـیلمهای هـنری ورزشـی

ج)سـخنرانی در زمینه عکس،کاریکاتور و گرافیک‌.

3-بخش‌ ویژه‌:این بخش به صورت مسابقه برگزار می‌گردد و موضوع آن ورزش می‌باشد.آثار ارسالی می‌تواند شامل‌ عکس،کاریکاتور و گرافیک باشد.

مقررات جشنواره

-هیأت انـتخاب در هر بخش آثاری را‌ برگزیده و برای ارزیابی نهایی‌ به‌ هیأت داوران بخش مربوط ارائه می‌نماید.

-اعضای هیأت داوران حق شرکت در بخش مسابقه را ندارند.

-هیأت داوران به برگزیدان هر بخش دیپلم افتخار و جوائز ارزنده‌ای اهدا خـواهد کـرد و به کلیه‌ آثار پذیرفته‌شده در بخشهای مختلف گواهی شرکت اهدا خواهد شد.

-علاوه بر جوایز هیأت داوران نهادها و مراکز (به تصویر صفحه مراجعه شود) دولتی و خصوصی نیز می‌توانند به آثار مـنتخب خـود جوایزی‌ را‌ اهدا نمایند.

-آثار ارسال باید با ذکر موضوعات و زیرنویس کوتاهی همراه باشد.

-آثار ارسال که در نمایشگاههای قبلی ارائه شده باشند قابل قبول نـخوهد بـود.

-قطع ارسالی بایستی 25*20‌ به‌ بـالا و در سـه نسخه ارسال شود.

-آثار برتر در کتابی جداگانه منتشر خواهد شد.

-با توجه به ضرورت رعایت اصول تکنیکی مقتضی است از ارسال آثار غیر حرفه‌ای خـودداری‌ شـود‌.

-سابقه فعالیتهای هنری خـود را در بـرگ جداگانه‌ای مرقوم و ارسال نمائید.

-شرکت‌کنندگان لازم است علاوه بر تکمیل برگ درخواست آثار خود را تا تاریخ 7/4/72 به نشانی دفتر جشنواره‌ واقع‌ در‌ تهران خیابان شهید بهشتی میدان‌ تختی‌،ساختمان‌ معاونت دانشجویی وزارت فـرهنگ و آمـوزش عالی، اداره کل تربیت بدنی ارسال نمایند.جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانید با تلفن 840276 اداره‌ کل‌ تربیت‌ بدنی تماس حاصل نمائید.

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار 1372 - شماره 8 (صفحه 134)
*شرکت ناشران ایرانی در‌ نمایشگاه‌ بین المللی کتاب بولونیا

سی‌امین نـمایشگاه بـین المللی کـتاب کودکان بولونیا(ایتالیا)روز 27 فروردین با حضور ناشران 61‌ کشور‌ جهان‌ از جمله ایران در شهر بولونیا آغاز به کار کـرد‌.

در این نمایشگاه که هر ساله با حضور صدها ناشر تصویرگر و مـحقق ادبـیات کـودکان و نوجوانان برگزار می‌شود،کتاب‌های‌ ناشران‌ نیز‌ مورد ارزیابی و انتخاب هیأت داوران نمایشگاه قرار گرفت.

حدود 1376 ناشر‌ از‌ 61 کشور جـهان ‌ ‌در ایـن نمایشگاه شرکت داشتند که از ایران هفت ناشر با ارائهء حدود‌ 400‌ عنوان‌ کتاب در ایـن نـمایشگاه شـرکت کردند.

در کنار این نمایشگاه همچنین نمایشگاهی‌ از‌ آثار‌ 90 تصویرگر کتاب کودکان برگزار شد که در این بـخش آثار یک تصویرگر ایرانی‌ شرکت‌ داشت‌.

نمایشگاه مذکور پس از چهار روز در 31 فروردین در شهر بولونیا پایـان یافت‌.

*اعطای‌ مجوز ایـجاد چـاپخانه،انتشارات و ویدئو کلوپ به هیأت امنای مساجد

هیأت امنای مساجد‌ می‌توانند‌ مجوز‌ ایجاد ویدئو کلوپ،امتیاز انتشارات و چاپخانه را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نمایند‌.

این‌ مطلب را مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تـبریز اعلام کرد و افزود:یکی‌ از‌ وظایف‌ مهم وزارت ارشاد گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی در جامعه است و وصول به این هدف،برقراری‌ ارتباط‌ بیشتر با مردم و استفاده از کلیهء امکانات موجود را می‌طلبد که در‌ همین‌ راستا‌ طـرح تـقویت و حمایت از فعالیت‌های فرهنگی مردمی در مساجد،مدارس و بقاع متبرکه اجرا می‌شود.

مشاور‌ وزیر‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی افزود: هیأت امنای مساجد،به دنبال فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در‌ مساجد‌ و پس از تبدیل شده آنها به اشـخاص حـقوقی،می‌توانند مجوز فعالیت‌های ویدئو کلوپ،امتیاز انتشارات و چاپخانه‌ را‌ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ نمایند که این امر هم موجب‌ تأمین‌ هزینهء سایر فعالیتهاست و هم اینکه خود یک‌ کار‌ تبلیغی‌ و فـرهنگی اسـت.

وی گفت:طرح جدیدی از‌ سوی‌ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری وزارت آموزش و پرورش در دست تهیه و اجراست‌ که‌ طی آن نقشهء کتابخانهء مدارس‌ طوری‌ تعبیه می‌شود‌ که‌ در‌ ساعات درسی به دانش‌آموزان و در ساعات‌ غیر‌ درسـی بـه اهـالی محل و اهل مطالعه سرویس مـطالعاتی بـدهد.

*طـرح کاربری خطوط‌ نستعلیق‌ در ماشین‌های چاپ توسط یک استاد‌ خط در یزد ابداع‌ شد‌

به منظور اشاعهء هنر خوشنویسی‌ براساس‌ قواعد دوازده‌گانه و نـیز زدودن آثـار مـنفی بدخطی در جامعه،طرح کاربری خط نستعلیق‌ و شکسته‌ نـستعلیق و خـطوط دیگر برای استفاده‌ در‌ ماشین‌های‌ چاپ و تحریر توسط‌ یک‌ استاد خط در یزد‌ ابداع‌ شد.

استاد حسن غلامرضاپور یکی از اساتید انـجمن خـوشنویسان کـشور این مطلب را با‌ خبرنگار‌ ما در میان نهاد و گفت:انگیزه‌ ابـداع‌ این طرح‌ اهمیت‌ و اصالت‌ خط در کشور و اشاعهء‌ هنر خوشنویسی به ویژه خط تحریری در سطح جامعه است.با تـوجه بـه ایـنکه یکی‌ از‌ معضلات جامعهء امروز ما،عدم آگاهی‌ از‌ شیوه‌های‌ نگارش‌ خط‌ تـحریری اسـت و اکثر‌ قریب‌ به اتفاق مردم در خصوص کاربری نگارش،اطلاعات تخصصی حتی در حد ابتدایی را ندارند و بد‌ خـطی‌ ضـایعات‌ و اثـرات مخرب زیادی در جامعه ما داشته‌ و دارد‌ و حتی‌ با‌ صراحت‌ می‌توان‌ ادعا کرد کـه در مـوارد مـتعدد پیامدهایی سویی دربرداشته و با تأکید بر این نکته که بدخطی یکی از معضلات اجتماعی قـرن حـضر تـلقی می‌شود،می‌توان برای زدود‌ آثار منفی این معضل با تغییر حروف در ماشین‌های تحریر و چاپ و تـرویج فـرهنگی خط تحریر با رعایت اصول و قواعد 12 گانه،خط نستعلیق و شکسته نستعلیق،خطوط رسـمی دیـگر و نـسخ و ثلث‌ بخصوص‌ در کتابهای درسی کشور گام بلندی در این زمینه برداشته می‌شود.

*جایزه ادبی شـهریار بـه محققین و شهریارشناسان ایران و آذربایجان اعطا می‌شود

با همکاری مراجع فرهنگی کشورهای ایران و آذربـایجان بـه‌ بـهترین‌ و جامعترین تحقیق در مورد آثار و اندیشه‌های استاد شهریار جوایز ادبی اهدا خواهد شد.

مشاور وزیر فـرهنگ و ارشـاد اسلامی و دبیر کنگره شهریار با اعلام‌ این‌ مطلب به خبرنگار تلویزیون بـاکو‌ گـفت‌:ایـن جایزهء ادبی همه ساله به دو تن از محققین و ادبیان ایرانی و آذری به تشخیص شاعران و ادیبان و دو کشور تـعلق خـواهد گـرفت.

وی گفت‌:آثار‌ و تحقیقات برندگان این جایزه‌ در‌ دو کشور ایران و آذربایجان منتشر خواهد شـد.

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه‌های عمومی » بهار 1372 - شماره 8 (صفحه 135)
*گـشایش کنگره بین المللی بزرگداشت استاد شهریار در باکو

از سوی آکادمی علوم و انستیتوی ادبیات و زبانهای خارج جمهوری آذربـایجان کـنگرهء بین المللی بزرگداشت‌ استاد‌ شهریار شاعر شهیر ایرانی و بزرگتری نغزلسرای معاصر،روز 11 فـروردین در بـاکو گشایش یافت.

رادیو باکو در بخش آذری صبح روز 11/1/72 بـا اعـلام ایـن مطلب افزود:در این‌ کنگره‌ اساتید و میهمانانی‌ از کـشورهای ایـران، تاجیکستان و ترکیه شرکت کرده‌اند.این کنگره به مدت 5 روز ادامه داشت و در طول آن‌ اشـعار و مـقالات اساتید شرکت‌کننده قرائت شد و مـجالس مـختلف ادبی و هـنری نـیز‌ در‌ شـهر‌ باکو برگزار گردید.این منبع خـبری افـزود:به همین مناسبت دیوان کامل استاد محمد حسین شهریار از ‌‌سوی‌ انتشارات«الهـدی»چـاپ و منتشر شد و یک مرکز آموزشی نـیز جهت تجلیل از مقام‌ ایـن‌ شـاعر‌ گرانمایه به نام استاد شـهریار نـامگذاری شد.

*کتابخانهء ایران در نایروبی

کتابخانهء جمهوری اسلامی ایران‌ واقع در خیابان کنیتا در شهر نـایروبی در تـاریخ چهارم اکتبر 1991 شروع‌ به کـار کـرد.ایـن‌ کتابخانه‌ که مـحتوای آن زمـینه و بافت اسلامی دارد برای کـلیه اقـشار قابل استفاده است.کتابخانه دارای 5000 جلد کتاب و مجهز به وسایل سمعی و بصری است و نشریات ادواری نـیز در ایـن کتابخانه موجود‌ است.کلیهء منابع بـه سـه زبان انـگلیسی،فـارسی و عـربی است.بخش علوم انـسانی که به زبان انگلیسی است در سطوح ابتدایی،متوسطه و عالی در دسترس است.

مراجعان به کتابخاه شـامل دانـشجویان‌، کارگران‌ صنعتی و مردم عادی هستند.در ایـن کـتابخانه مـجموعه‌ای از آثـار غـنی اسلامی گردآوری شـده اسـت.کتابخانه بطور عمده مذهبی بوده و راههای صحیح زندگی را با شیوه‌های اسلامی نشان می‌دهد.مجموعه‌ دارای‌ کـتب دسـتوری بـه زبانهای عربی و فارسی است و بخش سمعی و بـصری شـامل نـوارهایی در رابـطه بـا فـرهنگ اسلامی است.

*گشایش نخستین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در یاسوج

نخستین نمایشگاه کتاب‌ ناشران‌ کشور روز 31 اردیبهشت طی مراسمی در یاسوج افتتاح شد.

در این مراسم که مشاور فرهنگی ریاست جـمهوری،معاونت پژوهشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،استاندار و جمعی از مسؤولان محلی‌ و ناشران‌ شرکت‌ داشتند،مشاور فرهنگی ریاست جمهوری‌ طی‌ سخنانی‌ با اشاره به کتاب و فرهنگ کتابخوانی گفت:در این رابطه به شورای فـرهنگ عـمومی کشور پیشنهادی در خصوص اعلام هفته‌ای با‌ عنوان‌ کتاب‌ و کتابخوانی ارائه شده است.

وی افزود:مسألهء کتاب‌ چیزی‌ نیست که در شرایط فعلی حمایت از آن را سلب کنیم و باید مسؤولان اقتصادی ما بپذیرند که ایـن مـسأله‌ را‌ از‌ مقوله‌های اقتصادی جدا کنند.

بنابراین گزارش در این نمایشگاه که‌ بیش از 150 ناشر از شهرهای تهران،اصفهان، مشهد،تبریز و شیراز حضور داشتند بیش از ده هزار عنوان‌ کـتاب‌ بـه‌ معرض فروش گذاشته شد.

اجاره آپارتمان مبله در اصفهاننظرات() 
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic